Digital Future

TRON

Saznaj Više
TRON TRON

O nama

Tron d.o.o je geoinformatička tvrtka specijalizirana za izradu kompletnih programskih rješenja sukladno Vašim željama i potrebama. Nudimo punu profesionalnost i potpunu posvećenost pri stvaranju softvera te isporuku unutar dogovorenog vremena. Uvijek mislimo na detalje i jednostavnost korištenja programa za naše klijente.

Programska rješenja

U 2017. godini razvili smo softver za vođenje cjelokupne evidencije groblja. U programu je omogućen pregled grobnih mjesta, korisnika, vlasnika, pregled plaćanja, praćenje plaćanja automatski preko izvoda iz banke i dr.

SGIS

Geografski informacijski sustav koji u sebi sadrži prostorne podatke. Različiti podaci se mogu unositi u bazu, npr. katastarske čestice, adrese, kućni brojevi, osobe upisane u katastarski operat, gruntovnicu. Moguće je također preko programa voditi evidenciju o cestama, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu ili bilo koji drugi podatak, a koji je povezanom s nekom informacijom u prostoru. Sustavu se također pristupa pomoću imena i lozinke i radi se sigurnosna kopija na dnevnoj bazi.

GRAVESOFT

Programsko rješenje za cjelokupno vođenje evidencije grobnih mjesta. Mogu se unositi podaci o vlasnicima grobova i osobama koje su ukopane. Za grobna mjesta se mogu iz programa izrađivati računi, pojedinačno za svako grobno mjesto ili skupno za cijelo groblje. Prikaz grobova je moguće pretraživati po nekim kriterijima ili traženjem na podlozi koja je dobivena snimanjem iz zraka pomoću drona. Sve pojedinačne unešene promjene se bilježe, a radi se sigurnosna kopija podataka dnevno. Softveru se pristupa preko web preglednika (Chrome ili Firefox) pomoću korisničke lozinke i korisničkog imena. Također se iz programa mogu vidjeti plaćeni računi, potrebno je samo “povući” datoteku izvoda iz banke o plaćanju grobnih mjesta.

Galerija

Kontakt

Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te postupku klasifikacije informacija, Tron-usluge osobne podatke klasificira kao povjerljive informacije te provodi zaštitu osobnih podataka. Korištenje stranica Tron-Usluga moguće je bez ostavljanja osobnih podataka.

Uvid u podatke koje korisnik unese putem kontakt obrasca imaju samo djelatnici Tron-usluga. Podaci se neće prosljeđivati i davati na uvid trećim osobama.

Ako putem kontakt obrasca korisnik unese osobne podatke, ti će se podaci koristiti samo u svrhu ostvarivanja kontakta.

Reference

Duga Resa se smjestila u kontinentalnoj Hrvatskoj na rijeci Mrežnici nedaleko Karlovca, na raskrižju puteva prema Rijeci i Senju.

Duga Resa Grad

Rakovica smještena je u središnjem dijelu Republike Hrvatske, regionalno pripadajući Kordunu.Udaljena od Zagreba oko 120 km.

Općina Rakovica Općina

Pokupsko je smješteno na lijevoj obali rijeke Kupe u srednjem Pokuplju na važnom prometno križanju cesta Velika Gorica-Glina i Sisak-Karlovac.

Općina Pokupsko Općina

Krapinske Toplice su čuveno termalno lječilište i jedan od najidiličnijih kutaka Hrvatskog Zagorja, smještene među pitomim zagorskim "bregima".

Općina Krapinske Toplice Općina

Kako do nas?