SGIS

Geografski informacijski sustav koji u sebi sadrži prostorne podatke. Različiti podaci se mogu unositi u bazu, npr. katastarske čestice, adrese, kućni brojevi, osobe upisane u katastarski operat, gruntovnicu. Moguće je također preko programa voditi evidenciju o cestama, poljoprivrednom i građevinskom zemljištu ili bilo koji drugi podatak, a koji je povezanom s nekom informacijom u prostoru. Sustavu se također pristupa pomoću imena i lozinke i radi se sigurnosna kopija na dnevnoj bazi.